Logo

Fundacja FaniMani

Jak usprawniać stronę organizacji społecznej? Zobacz przykład i zbuduj proces!
https://fanimani.clickmeeting.com/jak-usprawniac-strone-organizacji-spolecznej-zobacz-przyklad-i-zbuduj-proces-
Permanent
Jak wykorzystać okazję i budować nowe źródła finansowania organizacji
https://fanimani.clickmeeting.com/webinar-recording/6ivE2860c